Activiteiten

Het Doopsgezind Kindersteunfonds ontving in 2021 13 aanvragen, waarvan verschillende voor meerdere kinderen uit één gezin.

Grosso modo kunnen de toegekende uitkeringen als volgt gerubriceerd worden:

  • Mindervermogende gezinnen (soms eenoudergezinnen) waar financiële hulp ten behoeve van school of om medische redenen nodig was.
  • Bijdrage in de studiekosten/onderwijskosten voor jongeren uit doopsgezinde gezinnen of gezinnen die een binding hebben met een doopsgezinde gemeente.
  • Bijdragen voor jeugdactiviteiten en clubgebouw voor kinderen en jongeren, georganiseerd door doopsgezind betrokken instelling of doopsgezinde gemeenten.
  • Eén bijdrage voor buitenlandse activiteiten ten behoeve van kinderen en jongeren door doopsgezinde instellingen of instellingen waarbij doopsgezinden nauw betrokken zijn.

Uit de uitkeringen blijkt, dat het bestuur van het Kindersteunfonds een ruime interpretatie hanteert van de doelstelling, die elders op deze website wordt vermeld.